AKSA ACOUSTIC   |   AKUSTİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Bir ortamda akustik düzenleme yapılırken dikkat edilmesi gereken önemli unsurlar vardır ve bunlara dikkat edilirse akustik düzenlemeden en yüksek performans alınır. Akustik mühendisler ve uzman tasarımcılardan oluşan profesyonel danışmanlık ekibimiz, projenin gerektirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda, yapı ve özel fonksiyon ünitelerini en doğru biçimde düzenleyerek, her projeye özel, pratik ve işlevsel akustik çözümler üretmektedir.

akustik danışmanlık hizmetleri

Akustik biliminin tüm olanaklarını kullanan uzman kadromuz, ses ve akustik problemlerine inovatif yaklaşımları ve pratik çözümleri ile ses yalıtım sektöründe büyük hayranlık uyandırmaktadır. Giderilmesi gereken ses sorununu öncelikle tüm unsurlarıyla analiz ediyor, sonrasında doğru ürün ve doğru uygulama ile nokta atışı yaparak, kalıcı bir çözüm sunuyoruz. Böylece müşterilerimiz, yanlış uygulamalar ve sanılarla, normalde harcaması gereken bütçeden daha fazlasını harcamak zorunda kalmıyor ve zaman kaybetmiyorlar.

Sunduğumuz çözümlerin her alanında aktif bir şekilde rol oynamamız, müşterilerimizin bizi tercih etmesindeki önemli sebeplerden biridir. Uygulamalarda kullanılan ses yalıtım ve akustik ürünlerini kendimiz ürettiğimiz için kaynak sıkıntısı çekmiyor, müşterilerimize en uygun teklifleri sunuyoruz.

Mimari projeler ayrıntılı olarak incelenerek yapı içindeki olası tüm gürültü kaynakları saptanmakta ve hacim akustiği açısından hassas olan mekanlara ait genel özellikler belirlenmektedir. Projeye ait mekanlar için önerilen arka plan gürültü düzeyi ve reverberasyon süresi gibi faktörler dikkate alınarak “Ön Akustik Raporu” hazırlanmakta ve rapor öngörülen tüm uygulamalara rehber olmaktadır.

Mimari Projeye ait tüm bölücü yapı elemanlarının ait akustik performans değerlendirilmesi yapılarak; duvar, döşeme, tavan, kapı ve doğrama tip öneri detayları oluşturulmakta, mekanlar arasında sağlanması hedeflenen gürültü kontrolü için tasarım esasları belirlenmektedir. Bu hesaplamalar ışığında akustik açıdan önemli bulunan bu mekanların geometrik akustik etütlerinin yanı sıra, kriterleri sağlayacak uygun malzeme tiplerine ilişkin akustik performans ihtiyaçları ortaya çıkarılarak, yerleşimlerinin planlaması yapılmaktadır.

Konferans salonları, lobiler, restoranlar gibi hacim akustiği açısından hassas mekanlar için, akustik simülasyon çalışmaları yapılarak, sesin hacim içerisinde düzgün bir şekilde iletilmesi, yansıtılması ve sönümlendirilmesi için gerekli hesaplamalar yapılmaktadır.

 

akustik danışmanlık

AKUSTİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

Akustik Danışmanlık aldığınızda, projeniz için aşağıdaki ana başlıklarla ilgili yapılacak uygulamalar için yol haritası belirlemiş olursunuz.

 • Çevre gürültüsü verileri ile yapı kabuğunun değerlendirilmesi ve tasarım önerileri,
  Yapıda kullanılan ve gürültü kaynağı olabilecek tüm makinalarla ilgili akustik ve titreşim yalıtım önerileri,
 • Mekanik sistemlerin, tüm boruların, sıhhi tesisat elemanlarının montaj detayları ve hava kanallarının akustik açıdan değerlendirilmesi,
 • Asansör sistemlerinden kaynaklanan gürültülerin azaltılması için gerekli önerilerin geliştirilmesi,
 • Yapı elemanlarının seçiminde akustik kriterler göz önüne alınarak öneriler geliştirilmesi,
 • Özellikle ara katlarda bulunan mekanik ekipman alanlarından gelebilecek seslerin yalıtımı,
 • Kullanılacak kapı ve pencerelerin ses geçiş kaybı özelliklerinin tespiti ve kesitlerinin detaylandırılması,
 • Ses kaynaklarının konumlarının değerlendirilmesi,
 • Mekanlar arası ses geçişlerinin engellenmesi,
 • Hacim akustiği açısından hassas mekanların akustik konfor (optimum reverberasyon süreleri) açısından değerlendirilmesi