gürültü ölçümü

GÜRÜLTÜ NEDİR? 

Gürültü, akustik açıdan gelişigüzel bir dalga biçiminde ve birden çok frekans bileşenine sahip, yüksek basınçlı ve basıncı zaman içinde değişebilen, ani veya sürekli karmaşık sesler topluluğudur. Bu sesler ne kadar anlamsız, ne kadar şiddetli, ne kadar düzensiz ve ne  Devamı..

GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ NEDEN YAPILIR? 

Gürültü ölçümü ortamdaki ses şiddetinin desibel cinsinde ölçülmesi işlemidir. Yüksek frekanstaki ses, insan sağlığına olumsuz etkilerde bulunmaktadır. Bu yüzden tüm yaşam alanlarında gürültü ölçümü yapılarak, ses seviyesi tespit edilir. Sesin şiddeti desibel (dB) cinsinde ölçülür; “0 dB” insan kulağının işitebileceği en düşük ses olarak kabul edilirken “180 dB” ise roketin fırlatılış anında çıkardığı ses olarak ölçülür.

Gürültü insan yaşamını çok ciddi etkileyen bir faktördür. Yüksek derecede gürültüye maruz kalanların işitme problemi yaşadığı ve bunun sağırlığa kadar gittiği bilinmektedir.  Gürültü izolasyonu ile bu sorun çözülebilir. Aksa Acoustic ses yalıtım ve akustik ürünleri ile etkin bir gürültü izolasyonu sağlayarak gürültü kirliliğini önler.

Gürültü ölçümlerinin temel amaçları şunlardır: Yasalara uyum, bulunulan ortamdaki gürültü yoğunluğunu ölçme ve haritasını çıkarma. gürültü konusunda araştırma yapma, doğrulama çalışmaları, bulunulan ortamda gürültüye maruz kalan kişi sayısını ve gürültünün sonuçlarını belirleme ve inceleme buna bağlı olarak değerlendirme yapma, gürültüden dolayı alınan bir şikâyet var ise bunu değerlendirecek çalışmalar yapma, çevresel etki değerlendirme (ÇED) için gerekli analizi yapmak gibi gürültü ölçümü amaçları vardır. 

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ NEDİR VE NASIL ÖNLENİR?

Gürültü kirliliği diğer adı ile ses kirliliği fabrika ve mekanik alanlarda, iş yerleri, eğitim kurumları gibi ortak kullanım alanlarında daha fazla ortaya çıkmaktadır. Özellikle makine ve tesisat sistemlerinin çıkardığı darbe kaynaklı sesler ortamda titreşime ve çınlamaya sebep olarak çok rahatsız edici olurlar. Aynı anda birden çok makinanın çalıştığı üretim tesislerinde iyi bir akustik düzenleme yapılmaz ise gürültü kirliliği kaçınılmaz olur.

Ses yalıtımının kaliteli ve iyi bir düzeyde yapılmadığı alanlarda, gürültü kirliliğinin oluşmasına zemin hazırlayacağı unutulmamalıdır. Gürültü desibel ölçümü yaptırarak fabrika gibi mekanik mahallerdeki, iş yeri ofis vb. alanlardaki gürültü seviyesi tespit edilebilir. Böylece mekana uygun akustik düzenleme yapılarak gürültü kirliliği önlenmiş olur.

gürültü ölçümü nasıl yapılır

GÜRÜLTÜ SEVİYELERİ

gürültü desibel ölçümü

Üretim Tesisi Gürültü Kontrolü

Fabrika ve Mekanik Alan Ses Yalıtımı

Endüstriyel Gürültü İzolasyonu

GÜRÜLTÜ DESİBEL ÖLÇÜMÜ NASIL YAPILIR?

Ölçüm yapılmadan dış faktörler ve buna bağlı gürültü ölçümünü etkileyecek faktörler göz önüne alınmalıdır. Örnek vermek gerekirse, yağmur, rüzgâr gibi şartlar ya da dış ortamdan gelen yüksek sesli müzik vb. durumlar gürültü ölçümlerinde sağlıklı sonuçlar ölçülmesini etkiler. Bunlarda desibel olarak uzmanların bildiği değerler vardır. Bu değerlerin aşıldığı saptandığında gürültü ölçümlerinin bulunulan ortamda yeniden yapılması gerekmektedir. Gürültü ölçümü için Akustik Danışmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

GÜRÜLTÜNÜN İNSAN SAĞLIĞINA OLUMSUZ ETKİLERİ

Gürültünün psikolojik etkileri nelerdir?

Sinir bozukluğu, korku, rahatsızlık, tedirginlik, yorgunluk, zihinsel etkilerde yavaşlama, uykusuzluk. Gürültünün konuşma ile olan iletişimi önlemesi, iş verimine ve iş güvenliğine olan etkileri.

Gürültü olarak nitelendirilen istenmeyen sesin insan sağlığına olumsuz etkisi öncelikle fiziksel niteliktedir; Örneğin gürültülü bir işyerinde çalışmaya yeni başlamış kişilerde kalp hızı artışı, solunum hızı artışı, tansiyon yükselmesi, iştahsızlık ve sinir gerginliği gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Yüksek seviyede gürültünün etkisine maruz kalan kişilerde yüksek kan basıncı oluştuğu ve bu durumun kalıcı olduğu yapılan gözlemlerle kanıtlanmış bulunmaktadır.

Kişisel gürültü maruziyeti ölçümü sonucunda gürültü maruziyet düzeyini aşan gürültünün etkisinde kalan kişiler psikolojik olarak rahatsız, tedirgin ve sinirli olmakta, tedirginlik ve sinirlilik hali gürültünün etkisi kalktıktan bir süre sonra da devam etmektedir. Bu durum aynı zamanda yorgunluk ve zihinsel etkilerde zayıflama gözlenmektedir.

gürültü kontrolü

Gürültünün Fizyolojik etkileri nelerdir?

İşitme duyusunda oluşturduğu olumsuz etkiler; işitme duyusunda azalma, kulak ağrısı, mide bulantısı (yüksek basınçlı gürültüye maruziyet sunuk kalma), kas gerilmeleri stres, kan basıncında artış, kalp atışlarının ve kan dolaşımının değişimi olarak örnek gösterilebilir.

Diğer bakımdan gürültü üzerinde durulması gereken bir diğer önemli etken ise kişide oluşturduğu işitme kaybıdır. Sürekli işitme kaybı düzeyleri, gürültülü ortam koşulları ve etkilenme süresine bağlı olarak kişiden kişiye değişebilmektedir. Ancak genel olarak gürültü kaynağı ile ortalama 10-14 yıl etkilenme sonunda meydana gelmeye başlar. Devamlı işitme kaybı, başlangıçta 3000-7000 hz’ lik tiz sesler civarında oluşur.

Etkileşimin süregelmesi, bu frekans bölgesini, giderek daha alçak frekanslara doğru genişletir ki bu durumda da kişi kendisinde oluşan işitme kaybının pek farkında değildir, ancak süregelen etkilenme ve yaşlanmanın da katkısı ile insan sesinin konuşma frekansları bölgesine 500-1000 hz’e indiğinde, bu kayıpların oluşturmuş olduğu hasar fark edilebilir duruma gelmiş olur.